Práce na ropné plošině | informace o práci na ropné plošině, život na plošině
práce a život na ropné plošině

Práce na ropné plošině | diskuze

Vítejte v diskuzi o práci na ropných plošinách. Diskuze slouží zejména pro výměnu zkušeností o práci a životě na ropné plošině. Diskuzní příspěvky, které se netýkají tématu, budou odstraněny.

před 3875 dny 20:15
Pindochu a Chlume. Je KONEEEEC!!! Vy kurvy.
před 3875 dny 20:14
Rigworker was set up in 1998 by a group of offshore workers and former offshore workers who were concerned by the lack of good, honest information about the international offshore oil industry. Many other companies have come and gone in that time. We are an officially recognized Oil Industry web site, providing a quality service and have helped many people gain employment.
miCron odpověděl
Hmm, koukám, že kopírovat už umíš...
Práce na ropné plošině | práce v zahraničí | oil rig jobs | ropný průmysl | zaměstnání | ropná plošina
dnes v 11:57
Práce na ropné plošině | oil rig jobs | práce v zahraničí | oil industry jobs | ropné plošiny | ropný průmysl | zaměstnání
před 3875 dny 18:26
Pindochu a Chlume. Je KONEEEEC!!! Vy kurvy.
před 3875 dny 17:18
Crude Oil is refined into many component parts and has many uses apart from the obvious petrol, diesel, paraffin, bitumen for roads, etc. Every day life would be very different if it weren't for the discovery of oil. For example shampoo, cosmetics, detergents, paint, ink, plastics and many, many more owe all or some of their key ingredients to refined oil.

Production methods take different forms including the installation of a platform. This permanent fixture drills, produces, meters, stores and pumps the oil and gas. Extracting the hydrocarbon reduces the upward pressure on the layers above the reservoir. There is, therefore, a risk of the formation collapsing. To prevent this water or gas is pumped in under high pressure.

Some have satellite-mooring platforms within three miles of the main installation. Sea bed pipes link them and tankers draw the oil at these small platforms.

Others have hundreds of miles of pipe on the sea bed to land oil and gas terminals.

In some cases a number of platforms connect together to send their gas through many hundreds of miles of sea bed gas pipeline to land terminals.

Floating, Production and Storage tankers fix onto sea bed well caps to extract hydrocarbons into their storage tanks. As other tankers connect, the hydrocarbon is transferred and then delivered to land oil and gas terminals.

Rather than costly platforms the industry is moving towards advancing sub-sea technology installed and maintained by remote controlled under water vehicles.
před 3875 dny 16:31
?Cadenergy?
Zdravím,
tak sem našel inzerát na annonci, nadšeně poslal životopis atd. a pak našel tyhle stránky... a sem z Cadenergy velice sklamaný. Stránky maj docela dobrý, ale ta přípona .org už je podezřelá a pokud tu někdo píšete, že chcou prachy předem - tak nevím nevím. Hold přes "českou" agenturu to nemá žádnej smysl. Nenašel jsem na internetu o nich ŽÁDNOU zmínku. Uvidíme kolik budou chtít předem po mě smiley 10 Začal jsem teda Googlit a zatím našel: www.rigworker.com tyhle stránky a až budu mít zbytečnýho litra, tak se zkusím zaregistrovat. A schválně, jestli se mi někdo ozve. Zdarec.
Petr Krejza odpověděl
Výdělek


Gomez VirtaPay

Práce na ropných plošinách v severním mořiÚvod

Námořní průmysl nabízí již řadu let oblíbené možnosti pomocných prací v ropném průmyslu na montážních a vrtných plošinách. Přestože se jedná o práce namáhavé a rizikové, je o tyto práce velký zájem. Hlavní motivací jsou možnosti výdělků, které jsou pro zahraniční pracovníky často velmi vysoko nad platy v jejich domovině.

Proč plošiny v Severním moři

Pro práci na plošinách v Severním moři existuje několik důvodů: jde o práci v Evropě, klimatické poměry jsou poměrně snesitelné (na rozdíl od extrémních teplot na vrtech např. v Saudské Arábii). Těžařské společnosti sídlí ve všech přímořských zemích v blízkosti nalezišť ropy v Severním moři. Ve výčtu společností jsou ale uvedeny kontakty především v anglicky mluvících zemích. Důvod je ten, že předpisy umožňují většinou zaměstnávat pouze pomocné pracovníky hovořící jazykem země, ve které má jejich zaměstnavatel sídlo.

Kolik peněz

Plat je na naše poměry hodně vysoký. Měsíční platy pomocných dělníků dosahují výše cca 1800-1900GBP což je v přepočtu cca 90 000 až 100 000Kč. K uvedeným výdělkům se připočítávají různé druhy příspěvků (zejména cestovné) a příplatky podle počtu odpracovaných let u společnosti.

Požadavky na dělníka

Věk min 18 let, ale v praxi spíše 20 a více let, dobrá fyzická kondice, výborný zdravotní stav, znalost anglického jazyka. Ze zákona je každý pracovník pracující na moři povinen mít absolvovaný základní bezpečnostní kurs. Pokud je pracovník starší než 28 let, má mít takovou pracovní historii, z které je patrné, že si vypracoval pro práci na plošině užitečné dovednosti.


Práce na plošině

Pracuje se většinou ve 12-ti hodinových směnách s 12-ti hodinami odpočinku po dobu dvou týdnů. Potom následuje dvou až třítýdenní doba odpočinku na pevnině. Těžební průmysl klade vysoké nároky na týmovou práci. Mnoho manipulačních a pomocných prací vyžaduje spolupráci několika lidí. Vykonávají se pomocné manuální a údržbářské práce. Běžné práce jsou čištění, škrábání a natírání, vykládání a manipulace s materiálem, příprava vrtné kapaliny aj. Dlouhý pracovní den, nepříznivé počasí, vzdálenost od domova a pevniny a závislost na transportu vrtulníkem není pro každého. Přestože se nejedná o práce monotónní ani extrémně silově náročné, dvanáctihodinová pracovní doba je vyčerpávající.

Bezpečnost

Pomocné práce v ropném průmyslu patří přes všechna opatření k pracím s vysokým výskytem úrazů v poměru k počtu odpracovaných hodin. Většinou se nejedná o závažné úrazy, ale o různé druhy přiskřípnutí na vrtné palubě. Těžší úrazy jsou všeobecné pohmožděniny. Bezpečnost je v ropném průmyslu základní myšlenkou. Každá základna má vypracovaný podrobný plán řešení možných nebezpečí. Je samozřejmostí, že na plošině je přítomen lékař a zdravotnický personál.

Život na plošině

Mimo pracovní dobu jsou široké možnosti vyžití. K dispozici je posilovna, kulečník, video, na pokojích je televize, můžete si číst nebo pracovat na počítači. Mnohdy je k dispozici i minikino. Ubytování na základně poskytuje vysoký komfort. Pokoje jsou luxusně vybaveny, často s plným sociálním příslušenstvím. Jídlo je chutné a dostanete jej tolik, kolik si budete přát.

Pracovní povolení a víza

Práce probíhá téměř výlučně v mezinárodních vodách a podle platných zákonů není pro tuto práci vyžadováno pracovní povolení. Do země, kde má zaměstnavatel sídlo se cestuje většinou jen ke krátké návštěvě za účelem podepsání smlouvy a případně za účelem zaškolení. K těmto krátkodobým pobytům není v případě Anglie nutno vízum, což platí i pro většinu ostatních zemí připadajících v úvahu. Pokud by se jednalo o práci v teritoriálních vodách, je vyžadováno pracovní povolení, které velmi neochotně zařizuje zaměstnavatel.

O ropném těžebním průmyslu

vrty: vrtná soustava je podobná soustavě používané například při vrtání studní. Je ale podstatně silnější. Hloubka vrtů, závisí na hloubce ložiska a bývá řádově ve stovkách metrů. Jedna z činností pomocného je smontování cca 9 metrů dlouhých vrtných trubek. Potom následuje vrtání. Při vrtu se používá vrtná kapalina, jejímž hlavním úkolem je zvlhčování vrtáku. Na pohled vypadá tato tekutina jako řídké tmavé bláto a činí vrtný proces velice špinavým. Pracovníci na vrtné palubě jsou často velmi zašpiněni a jsou vystaveny všem typům počasí.

vrtný personál:

Roustabout – pomocný dělník bez zvláštních znalostí. Vykonává pomocné manuální a údržbářské práce. Jedná se o fyzicky náročnou práci. Běžné práce jsou: čištění, škrábání a natírání, vykládání a manipulace s materiálem, příprava vrtné kapaliny

Roughneck/Floorman – má více znalostí než roustabout a je přímo zapojen do procesu vrtání pod dohledem asistenta vrtaře. Tato pozice vyžaduje těžkou fyzickou práci.

Derrickman – pracuje cca 30metrů nad palubou Rigu v ropné věži. Má na starosti správnou činnost vrtných trubek při vrtu a pracuje pod vedení asistenta vrtaře. Pokud nepracuje na věži, zodpovídá za správnou činnost pump, systému vrtné kapaliny a dohlíží na roughnecky.

Assistant Driller – koordinuje vrtné aktivity na vrtné palubě, podává hlášení vrtaři a předává instrukce od vrtaře vrtnému personálu.

Driller – je zodpovědný za vrtný tým a průběh vrtu. Jedná se o činnost vyžadující vysokou úroveň znalostí

Toolpusher – dohlíží nad vrtnými operacemi a zabezpečuje dostatek těžebních potřeb a těžebního materiálu.

Rig Superintendent – má především zodpovědnost za vrtné operace

Drilling Engineer – určuje vrtný program, specifikuje jaký druh vrtné kapaliny se má použít a jaké má být zpevnění vrtné díry

Maintenance Personnel – zabezpečuje správný chod a opravy mechanického, elektrického, telekomunikačního a jiného zařízení.

Catering Staff – personál starající se o ostatní pracovníky, zajišťují jídlo, praní prádla…

Professional Posts – geologové, geofyzici, chemici, fyzikové, matematici a inženýři podílející se na teoretickém zajištění správného průběhu operací.

Offshore installations

Jedná se o jakoby malá průmyslová městečka na moři. Tvoří je vrtná plošina, součástí jsou také skladiště vybavená materiálem potřebným k dosažení podmořských zásob ropy a zajištění plynulé produkce. Ubytovny personálu a často i další plošina sloužící jako ubytovna a speciální lodě. Nejdůležitějšími činnostmi jsou těžba, příprava vody nebo plynu pro zavedení do podzemních zásobáren ropy k zajištění správného tlaku, zpracování ropy a plynu před transportem na pevninu a čištění znečištěné vody vzniklé při těžbě pro vypouštění do moře.

Oblíbené obrázky práce na moři zobrazují většinou zašpiněnou palubu vrtné plošiny, kde probíhá proces dobývání se k zásobám ropy. Toto je ale pouze začátek celé těžby. Horní konec vrtné díry se větví v propletenou soustavu trubek, měřáků a uzávěrů, která bývá nazývána „vánoční strom“. V tomto místě je surová ropa horká, plná bublinek, má vysoký tlak a obsahuje plyn, vodu a písek. Po separaci jednotlivých složek je ropa měřena a pumpována do ropovodu nebo je skladována, dokud není tankerem dopravena na břeh. Plyn oddělený od ropy může být použit jako palivo pro generátory elektrického proudu, je posílán plynovodem na břeh, tlakován do podmořských zásobáren ropy a část, kterou nelze využít je spálena plamenem na ropných věžích (v dnešní době spíš plamínek). Produkční a vrtné systémy podléhají přísnému monitorování, protože ropa a plyn patří k vysoce rizikovým látkám. Ropná námořní základna je v podstatě malé průmyslové námořní městečko, které tvoří ropná plošina, pomocná plošina a různé jiné objekty. Montážní plošiny fungují většinou v úzké návaznosti na těžební průmysl a provádí se zde různé montáže.

Onshore installations

Jedná se o instalace na pevnině, většinou v blízkosti moře, které ropovody a plynovody přijímají ropu a plyn (v případě ropy probíhá transport někdy i tankery). Zde se připravuje ropa pro následnou rafinaci, ale vlastní rafinace zde neprobíhá. Dále se zde upravuje plyn pro zavedení do veřejných plynovodů.

Struktura ropného těžebního průmyslu:

Operating Companies – jsou držiteli licencí na průzkum a těžbu, spravují produkční zařízení. Většina těchto společností jsou nadnárodní firmy.

Drilling Companies – jsou najímány na vrtařskou práci a často spravují své vlastní mobilní Rigy. Také často fungují nadnárodně.

Major Contractors – spravují pro operující společnosti různé záležitosti a činnosti spojené s činností a provozem ropných instalací.

FPSO Operators – spravují plovoucí produkční zásobárny a přečerpávací jednotky. Na pohled vypadají jako lodě, ale jsou navrženy k dlouhodobému stání na stanovišti. Jsou vybaveny zařízením pro zpracování ropy a plynu.

Service Companies – zajišťují asistenční služby operačním a těžebním společnostem. Jsou to například firmy starající se o vrtnou díru, dodavatelé vrtné kapaliny, firmy provádějící testování vrtných děr, potápěči, zásobovatelé…

Bezpečnostní kurz

Pro práci na moři musí pracovník podle platných zákonů absolvovat bezpečnostní kurz (BOSIET – Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training). V tomto kurzu se seznamuje s podmínkami práce na moři, vyučuje první pomoc, probíhá nácvik záchranných prací v kritických situacích, záchrana vrtulníkem, loděmi atd.

Přestože mnoho zaměstnavatelů bezpečnostní kurzy zajišťuje, pokud si mohou vybrat mezi uchazečem stejných kvalit, kdy jeden má kurz a druhý ne, vyberou často toho s kurzem. Poměrně slušnou pravděpodobnost přijetí i bez kurzu může očekávat například V , např. inženýr, když se hlásí o místo pomocného dělníka – roustabout. Náborové kanceláře většinou ukončený bezpečnostní kurz vyžadují, je to totiž pro ropné společnosti pohodlnější. Kurzy jsou pořádány také některými ropnými firmami, u dané firmy se můžete ucházet i o místo. Pokud uděláte dobrý dojem při kurzu, můžete mít při žádosti o místo výhodu.

Ceny kurzů (BOSIET) jsou v přepočtu cca 23000Kč a trvají běžně 3 dny. Cena ubytování není zahrnuta v kurzu, přesto si lze ubytování rezervovat. Strava během školení většinou zajištěna je.

Kariéra

V brožurách některých firem, se můžete dočíst o slibné kariéře, kdy se můžete vypracovat až na těžaře. Tato možnost sice existuje, ale pokud nejste příslušníkem toho správného státu, moc vysoko se v žebříčku pravděpodobně nedostanete. V každém případě je plat vysoký i u roustabouta. Pokud se vypracujete například roughnecka, plat bude ještě vyšší. Většina vrtného personálu začínala jako roustabouts. I vysokoškolsky vzdělaní pracovníci při přípravě k budoucí práci často absolvují i pomocné práce.

Hledání práce

Na pracovníky na moři jsou kladeny vyšší požadavky než na pracovníky na pevnině a při jejich výběru jsou uplatňována přísnější kritéria. Najít zaměstnání na ropných plošinách není sice lehké, ale pokud splňujete základní požadavky na post roustabouta a můžete nabídnout i něco navíc, je šance na úspěch poměrně dobrá. Poptávka po práci je velká, šanci na úspěch mají ti, kteří již těžce manuálně pracovali nebo absolvovali V , popř. S technického směru. O práci je nejlépe ucházet se písemnou formou dopisem. Dopis uchazeče se skládá s průvodního dopisu a životopisu, je možné zaslat i formulář žádosti o místo (je součástí přílohy). Je třeba si uvědomit, že potřebujete zaměstnavatele přesvědčit o svých kvalitách. Je nutné, aby váš dopis žádosti o místo neobsahoval chyby a splňoval určitá kritéria. Pokud vaše znalost anglického jazyka není výborná, konzultujte obsah vaší žádosti s někým, kdo umí výborně anglicky. Pokud má o vás zaměstnavatel zájem, většinou vám nejdříve napíše a následně s vámi bude chtít udělat telefonický rozhovor, kdy si bude chtít mj. upřesnit některé skutečnosti. Potom následuje cesta k zaměstnavateli, dodatečné zdravotní prohlídky, podpis pracovní smlouvy, založení bankovního účtu, zaškolení a práce na plošině.

Oslovovací dopis

Oslovovací dopis má být velmi stručný a měl by splňovat všechna kritéria na dopis, jako jsou adresa adresáta vlevo, adresa odesílatele vpravo, datum a oslovení. Uvedete, že máte zájem pracovat na plošině jako dělník, uvedete nejrelevantnější praxi a dosažené vzdělání. Napíšete, že hledáte práci s nástupem např. v následujících 18 měsících. Nejvíce jednorázově uvolněných míst bývá např. když se začíná s těžbou na novém místě. Tyto projekty startují často v rozestupech několika let. Ideální časové rozmezí spolupráce je 1 až 2 roky. Nedoporučuji uvádět méně než jeden rok a ne více než dva roky. Po uplynutí této doby je vhodné žádost o zaměstnání opakovat. Lze zmínit váš výborný zdravotní stav a poděkovat za odpověď

Životopis

Měl by být přehledný, co nejstručnější, ale nemělo by v něm nic podstatného chybět. O psaní životopisu existují celé knihy, lze nalézt množství zdrojů i na internetu. Při výčtu vaší praxe, studií a školení se nejčastěji postupuje chronologicky. Pokud se v životopise chystáte uvádět vaše koníčky a zájmy, vynechte činnosti, při kterých je zvýšené riziko úrazu. Nedoporučuji také uvádět činnosti jako je programování, kdy by si zaměstnavatel mohl myslet, že místo potřebného odpočinku budete ve volném čase podnikat.

Kontakty

O práci je někdy možné žádat přímo u ropné či vrtné společnosti, jindy pouze prostřednictvím jiných pověřených společností. Některé velké náborové společnosti zajišťují pracovníky i pro více velkých firem. Kontakty jsou především na velké firmy, na konci je několik menších. Při psaní dopisu doporučuji v adrese uvádět název oddělení kam píšete, ve vašem případě Personnel Department nebo Human Resources.

Práce na plošinách

Harland and Wolff Holdings plc, Queen´s Road, Queen´s Island, BELFAST, BT3 9DU, NORTHERN IRELAND

Tel.: 0044-2890-458456, Fax: 0044-2890-458515, www.harland-wolff.com

Aker Oil and Gas Technology UK Ltd, Human Resources, Bridge View, 1 North Esplanade, WEST ABERDEEN, AB11 5QF, UK Tel.: 0044-1224-599257, Fax: 0044-1224-599001

PGS, Human Resources, bridge View, 1 North Esplanade West, ABERDEN, AB11 5QF, UK

Tel.: 0044-1224-247000, Fax: 0044-1224-247133

L.A Recruitment and Management Services Ltd, 173 Union Street, ABERDEEN, AB11 6BB, UK

Tel.: 0044-1224-212929, Fax: 0044-1224-573845

BG Energy Holdings Ltd, 100 Thames Walley Pak Drive, READING, Berkshire, RG6 1PT, UK

Sara Ambler, Human Resources, Tel.: 0044-118-9292700, E-mail: sara.ambler@bg-group.com

Conoco (UK) Ltd, Rubishlaw House, North Anderson Drive, ABERDEEN, AB2 4AZ, UK

Tel.: 0044-1224-205000, Fax: 044-1224-205222

DNO Heather, Salvensen Tower, Blaikies Quay, ABERDEEEN, AB11 5PW, UK

Tel.: 0044-1224-573181, Fax: 0044-1224-582946

EDC (Europe) Ltd, Suffolk House, 154 High Street, SEVENOAKS, Kent, TN13 1XE, UK

Tel.: 0044-1732-741999, Fax: 0044-1732-464140
před 3879 dny 17:09
Cadenergy
Ma nekdo nejake poznatky? weldhobza@seznam.cz
před 3879 dny 17:09
Cadenergy
Ma nekdo nejake poznatky? weldhobza@seznam.cz
před 3879 dny 17:06
Roustabout – pomocný dělník bez zvláštních znalostí. Vykonává pomocné manuální a údržbářské práce. Jedná se o fyzicky náročnou práci. Běžné práce jsou: čištění, škrábání a natírání, vykládání a manipulace s materiálem, příprava vrtné kapaliny

Roughneck/Floorman – má více znalostí než roustabout a je přímo zapojen do procesu vrtání pod dohledem asistenta vrtaře. Tato pozice vyžaduje těžkou fyzickou práci.

Derrickman – pracuje cca 30metrů nad palubou Rigu v ropné věži. Má na starosti správnou činnost vrtných trubek při vrtu a pracuje pod vedení asistenta vrtaře. Pokud nepracuje na věži, zodpovídá za správnou činnost pump, systému vrtné kapaliny a dohlíží na roughnecky.

Assistant Driller – koordinuje vrtné aktivity na vrtné palubě, podává hlášení vrtaři a předává instrukce od vrtaře vrtnému personálu.

Driller – je zodpovědný za vrtný tým a průběh vrtu. Jedná se o činnost vyžadující vysokou úroveň znalostí

Toolpusher – dohlíží nad vrtnými operacemi a zabezpečuje dostatek těžebních potřeb a těžebního materiálu.

Rig Superintendent – má především zodpovědnost za vrtné operace

Drilling Engineer – určuje vrtný program, specifikuje jaký druh vrtné kapaliny se má použít a jaké má být zpevnění vrtné díry

Maintenance Personnel – zabezpečuje správný chod a opravy mechanického, elektrického, telekomunikačního a jiného zařízení.

Catering Staff – personál starající se o ostatní pracovníky, zajišťují jídlo, praní prádla…

Professional Posts – geologové, geofyzici, chemici, fyzikové, matematici a inženýři podílející se na teoretickém zajištění správného průběhu operací.
Tonda10 odpověděl
Kde se daji ziskat kurzy?
Ota odpověděl
Jaky presne potrebujes kurz?
Ota odpověděl
http://www.contractorsunlimited.co.uk/guides/offshoresurvival.shtml
Robert odpověděl
Má prosím někdo zkušenost se společností cadenergy, umožnují práci na plošinách, chtějí dopředu nějaké peníze a moc se mi to nezdá. Děkuji
Jan Hobza odpověděl
Cadenergy. Pro Roberta. Taky s nima jednam. Tady nebudu nic vypisovat vidis sam tu uroven nekterych prispevku, ale muzes mi pisnout na majla.
weldhobza@seznam.cz
před 3879 dny 16:53
Roustabout – pomocný dělník bez zvláštních znalostí. Vykonává pomocné manuální a údržbářské práce. Jedná se o fyzicky náročnou práci. Běžné práce jsou: čištění, škrábání a natírání, vykládání a manipulace s materiálem, příprava vrtné kapaliny

Roughneck/Floorman – má více znalostí než roustabout a je přímo zapojen do procesu vrtání pod dohledem asistenta vrtaře. Tato pozice vyžaduje těžkou fyzickou práci.

Derrickman – pracuje cca 30metrů nad palubou Rigu v ropné věži. Má na starosti správnou činnost vrtných trubek při vrtu a pracuje pod vedení asistenta vrtaře. Pokud nepracuje na věži, zodpovídá za správnou činnost pump, systému vrtné kapaliny a dohlíží na roughnecky.

Assistant Driller – koordinuje vrtné aktivity na vrtné palubě, podává hlášení vrtaři a předává instrukce od vrtaře vrtnému personálu.

Driller – je zodpovědný za vrtný tým a průběh vrtu. Jedná se o činnost vyžadující vysokou úroveň znalostí

Toolpusher – dohlíží nad vrtnými operacemi a zabezpečuje dostatek těžebních potřeb a těžebního materiálu.

Rig Superintendent – má především zodpovědnost za vrtné operace

Drilling Engineer – určuje vrtný program, specifikuje jaký druh vrtné kapaliny se má použít a jaké má být zpevnění vrtné díry

Maintenance Personnel – zabezpečuje správný chod a opravy mechanického, elektrického, telekomunikačního a jiného zařízení.

Catering Staff – personál starající se o ostatní pracovníky, zajišťují jídlo, praní prádla…

Professional Posts – geologové, geofyzici, chemici, fyzikové, matematici a inženýři podílející se na teoretickém zajištění správného průběhu operací.
Tonda10 odpověděl
Kde se daji ziskat kurzy?
Ota odpověděl
Jaky presne potrebujes kurz?
Ota odpověděl
http://www.contractorsunlimited.co.uk/guides/offshoresurvival.shtml
Robert odpověděl
Má prosím někdo zkušenost se společností cadenergy, umožnují práci na plošinách, chtějí dopředu nějaké peníze a moc se mi to nezdá. Děkuji
Jan Hobza odpověděl
Cadenergy. Pro Roberta. Taky s nima jednam. Tady nebudu nic vypisovat vidis sam tu uroven nekterych prispevku, ale muzes mi pisnout na majla.
weldhobza@seznam.cz
před 3879 dny 01:21
Roustabout – pomocný dělník bez zvláštních znalostí. Vykonává pomocné manuální a údržbářské práce. Jedná se o fyzicky náročnou práci. Běžné práce jsou: čištění, škrábání a natírání, vykládání a manipulace s materiálem, příprava vrtné kapaliny

Roughneck/Floorman – má více znalostí než roustabout a je přímo zapojen do procesu vrtání pod dohledem asistenta vrtaře. Tato pozice vyžaduje těžkou fyzickou práci.

Derrickman – pracuje cca 30metrů nad palubou Rigu v ropné věži. Má na starosti správnou činnost vrtných trubek při vrtu a pracuje pod vedení asistenta vrtaře. Pokud nepracuje na věži, zodpovídá za správnou činnost pump, systému vrtné kapaliny a dohlíží na roughnecky.

Assistant Driller – koordinuje vrtné aktivity na vrtné palubě, podává hlášení vrtaři a předává instrukce od vrtaře vrtnému personálu.

Driller – je zodpovědný za vrtný tým a průběh vrtu. Jedná se o činnost vyžadující vysokou úroveň znalostí

Toolpusher – dohlíží nad vrtnými operacemi a zabezpečuje dostatek těžebních potřeb a těžebního materiálu.

Rig Superintendent – má především zodpovědnost za vrtné operace

Drilling Engineer – určuje vrtný program, specifikuje jaký druh vrtné kapaliny se má použít a jaké má být zpevnění vrtné díry

Maintenance Personnel – zabezpečuje správný chod a opravy mechanického, elektrického, telekomunikačního a jiného zařízení.

Catering Staff – personál starající se o ostatní pracovníky, zajišťují jídlo, praní prádla…

Professional Posts – geologové, geofyzici, chemici, fyzikové, matematici a inženýři podílející se na teoretickém zajištění správného průběhu operací.
Tonda10 odpověděl
Kde se daji ziskat kurzy?
Ota odpověděl
Jaky presne potrebujes kurz?
Ota odpověděl
http://www.contractorsunlimited.co.uk/guides/offshoresurvival.shtml
před 3879 dny 01:18
Roustabout – pomocný dělník bez zvláštních znalostí. Vykonává pomocné manuální a údržbářské práce. Jedná se o fyzicky náročnou práci. Běžné práce jsou: čištění, škrábání a natírání, vykládání a manipulace s materiálem, příprava vrtné kapaliny

Roughneck/Floorman – má více znalostí než roustabout a je přímo zapojen do procesu vrtání pod dohledem asistenta vrtaře. Tato pozice vyžaduje těžkou fyzickou práci.

Derrickman – pracuje cca 30metrů nad palubou Rigu v ropné věži. Má na starosti správnou činnost vrtných trubek při vrtu a pracuje pod vedení asistenta vrtaře. Pokud nepracuje na věži, zodpovídá za správnou činnost pump, systému vrtné kapaliny a dohlíží na roughnecky.

Assistant Driller – koordinuje vrtné aktivity na vrtné palubě, podává hlášení vrtaři a předává instrukce od vrtaře vrtnému personálu.

Driller – je zodpovědný za vrtný tým a průběh vrtu. Jedná se o činnost vyžadující vysokou úroveň znalostí

Toolpusher – dohlíží nad vrtnými operacemi a zabezpečuje dostatek těžebních potřeb a těžebního materiálu.

Rig Superintendent – má především zodpovědnost za vrtné operace

Drilling Engineer – určuje vrtný program, specifikuje jaký druh vrtné kapaliny se má použít a jaké má být zpevnění vrtné díry

Maintenance Personnel – zabezpečuje správný chod a opravy mechanického, elektrického, telekomunikačního a jiného zařízení.

Catering Staff – personál starající se o ostatní pracovníky, zajišťují jídlo, praní prádla…

Professional Posts – geologové, geofyzici, chemici, fyzikové, matematici a inženýři podílející se na teoretickém zajištění správného průběhu operací.
Tonda10 odpověděl
Kde se daji ziskat kurzy?
Ota odpověděl
Jaky presne potrebujes kurz?
Ota odpověděl
http://www.contractorsunlimited.co.uk/guides/offshoresurvival.shtml
před 3880 dny 11:49
nemá někdo zkušenosti s cadenergy a jejich nabídkou práce na ropné plošině
Jirka odpověděl
Taky by me to zajimalo, dostal jsem se do faze kdy po me chteji prachy a vubec se mi to nelibi. Kdyby nekdo mel s Cadenergy nejake zkusenosti, dejte vedet. Diky
před 3886 dny 21:11
Práce na ropné plošině
Jak to tady tak pročítám, není vůbec jednoduché se na ropnou plošinu dostat. Tím hůř, že když už se někdo takový na práci na plošinu dostane, nechá si to pro sebe, nebo to za těžký peníze prodává. Doufám, že se to prolomí a někdo ochotný podělit se o informace nám sdělí, jakým způsobem se k práci dostal.
Denis odpověděl
Tak to mas pravdu. Ja sice na plosine nedelam, ale v zahranici makam uz 8 let a za dobry prachy, ale nikomu z Ceska nebo Slovenska bych nikdy nepomohl. Jsou to nevdecne a zavistive kurvy. Kazdej je chytrej jak opice, ale skutek utek. smiley 9 To uz radsi budu pomahat muslimum. Ti jsou slusnejsi.
admin odpověděl
Za dobu, kterou jsem strávil v zahraničí, jsem poznal desítky Čechů a jak píše Denis, většina z nich byla sobecká do sebe zahleděná hovada, která se vám radši vysmála, než aby vám podala pomocnou ruku. Několik z nich mě dokonce okradlo.Je to smutný fakt, že Češi se v zahraničí neumí chovat a o co hůř, nedokáží zformovat fungující komunitu. smiley 7 Ačkoliv třeba na poláky, nebo rumuny v Anglii každý nadává, jedno se jim musí nechat. Jeden druhému pomůže!!! Přesto všechno jsem na krajany nezanevřel a díky tomu jsem si v zahraničí udělal několik velice dobrých přátel, se kterými se dodnes stýkám. Prostě záleží na jednotlivci, jak se k tomu postaví
před 3893 dny 16:34
To je BOMBA!!!
Tak Eda Pindoch priznal, ze on ani Pavel Chlum nikdy na ropne plosine nepracovali jak o tom vypisovali lzi na jejich ( jiz zrusenych ) strankach. Vypada to, ze je policie uz zmackla! A to je pouze vrchol ledovce! Pindochovo priznani, ktere vlozil 21.05.2011 13:59:47 najdete tady:

http://www.hedvabnastezka.cz/diskuse/prace-v-zahranici/ropne-plosiny-podvod
martin odpověděl
dobry den, nejsem Pindoch ani Chlum, ale musím sem napsat , že mi toto pánové nebo pán a je mi jedno jak se jmenuje, zachránili peníze. málem jsem je poslal, tak asi jako většina Vás co tady řvete, nějaké agentuře, ale předem jsem napsal na jejich email a ani mně před ní a mnoha dalšími varovali, že jde o podvod a že nemám nikomu dopředu nikdy nic posílat, takže kdyby to byli podvodníci, tak by si asi ode me ty peníze vzali , ne? na tech jejich stránkách i divku, bylo mnohem více informací, než na těhle a na všech ostatních. takže raději pište kde a jak se dá práce najít a ne pořád někoho pranýřovat.
Jan Turek odpověděl
A o tom to je Martine. Ti 2 zkurvenci zacali varovat lidi pred posilanim penez protoze ti vetsi podvodnici ojebali mensi podvodniky ( Pindocha a Chluma ). Pindoch s Chlumen nahaneli lidi podvodnikum, kteri jim davali tucne provize z kazde oskubane obeti. Nakonec, ale prestali Pindocha a Chluma vyplacet a ti aby se jim pomstili ( A HLAVNE ZACHRANILI SVOJI KUZI ) zacali na ne upozornovat a nabadat lidi aby se jim lidi vyhybali. Tak bud Martine rad, ze ti jako jednomu z mala usetril Pindoch a Chlum penize. Vsak oni si to vynahradili na desitkach a mozna stovkach dalsich obeti. Tezko se daji vystopovat a dokazat penize, ktere jim lidi poslali na Western Union. Meli nejakou kurvu v Budapesti ktera to pro ne vybirala na padelanou madarskou obcanku.
marian odpověděl
Turek . Tak to se mi moc nezdá. Ja od nich dvd měl a stranky taky sledoval od začátku a dali mi adresy přímo na zaměstnavatele ( přímo na plošiny )a ne na nějaké agentury. Prachy žádné nechtěli. A odkud máš takové informace? Aby si nakonec taky nebyl jeden z nich. Přesně jak jsem četl -zloděj volá chyťte zloděje.Udělal sis nove stranky a aby si byl poctivý, tak na někoho pořád řveš, raději sem napiš kde sehnat a jak práci, když seš takový znalec.
Jan Turek odpověděl
Martin, Marian. Pindoch, Chlum atd. atd. Uz se neztrapnuj.
před 3895 dny 20:39
To je BOMBA!!!
Tak Eda Pindoch priznal, ze on ani Pavel Chlum nikdy na ropne plosine nepracovali jak o tom vypisovali lzi na jejich ( jiz zrusenych ) strankach. Vypada to, ze je policie uz zmackla! A to je pouze vrchol ledovce! Pindochovo priznani, ktere vlozil 21.05.2011 13:59:47 najdete tady:

http://www.hedvabnastezka.cz/diskuse/prace-v-zahranici/ropne-plosiny-podvod
martin odpověděl
dobry den, nejsem Pindoch ani Chlum, ale musím sem napsat , že mi toto pánové nebo pán a je mi jedno jak se jmenuje, zachránili peníze. málem jsem je poslal, tak asi jako většina Vás co tady řvete, nějaké agentuře, ale předem jsem napsal na jejich email a ani mně před ní a mnoha dalšími varovali, že jde o podvod a že nemám nikomu dopředu nikdy nic posílat, takže kdyby to byli podvodníci, tak by si asi ode me ty peníze vzali , ne? na tech jejich stránkách i divku, bylo mnohem více informací, než na těhle a na všech ostatních. takže raději pište kde a jak se dá práce najít a ne pořád někoho pranýřovat.
Jan Turek odpověděl
A o tom to je Martine. Ti 2 zkurvenci zacali varovat lidi pred posilanim penez protoze ti vetsi podvodnici ojebali mensi podvodniky ( Pindocha a Chluma ). Pindoch s Chlumen nahaneli lidi podvodnikum, kteri jim davali tucne provize z kazde oskubane obeti. Nakonec, ale prestali Pindocha a Chluma vyplacet a ti aby se jim pomstili ( A HLAVNE ZACHRANILI SVOJI KUZI ) zacali na ne upozornovat a nabadat lidi aby se jim lidi vyhybali. Tak bud Martine rad, ze ti jako jednomu z mala usetril Pindoch a Chlum penize. Vsak oni si to vynahradili na desitkach a mozna stovkach dalsich obeti. Tezko se daji vystopovat a dokazat penize, ktere jim lidi poslali na Western Union. Meli nejakou kurvu v Budapesti ktera to pro ne vybirala na padelanou madarskou obcanku.
před 3895 dny 20:20
To je BOMBA!!!
Tak Eda Pindoch priznal, ze on ani Pavel Chlum nikdy na ropne plosine nepracovali jak o tom vypisovali lzi na jejich ( jiz zrusenych ) strankach. Vypada to, ze je policie uz zmackla! A to je pouze vrchol ledovce! Pindochovo priznani, ktere vlozil 21.05.2011 13:59:47 najdete tady:

http://www.hedvabnastezka.cz/diskuse/prace-v-zahranici/ropne-plosiny-podvod
martin odpověděl
dobry den, nejsem Pindoch ani Chlum, ale musím sem napsat , že mi toto pánové nebo pán a je mi jedno jak se jmenuje, zachránili peníze. málem jsem je poslal, tak asi jako většina Vás co tady řvete, nějaké agentuře, ale předem jsem napsal na jejich email a ani mně před ní a mnoha dalšími varovali, že jde o podvod a že nemám nikomu dopředu nikdy nic posílat, takže kdyby to byli podvodníci, tak by si asi ode me ty peníze vzali , ne? na tech jejich stránkách i divku, bylo mnohem více informací, než na těhle a na všech ostatních. takže raději pište kde a jak se dá práce najít a ne pořád někoho pranýřovat.
Jan Turek odpověděl
A o tom to je Martine. Ti 2 zkurvenci zacali varovat lidi pred posilanim penez protoze ti vetsi podvodnici ojebali mensi podvodniky ( Pindocha a Chluma ). Pindoch s Chlumen nahaneli lidi podvodnikum, kteri jim davali tucne provize z kazde oskubane obeti. Nakonec, ale prestali Pindocha a Chluma vyplacet a ti aby se jim pomstili ( A HLAVNE ZACHRANILI SVOJI KUZI ) zacali na ne upozornovat a nabadat lidi aby se jim lidi vyhybali. Tak bud Martine rad, ze ti jako jednomu z mala usetril Pindoch a Chlum penize. Vsak oni si to vynahradili na desitkach a mozna stovkach dalsich obeti. Tezko se daji vystopovat a dokazat penize, ktere jim lidi poslali na Western Union. Meli nejakou kurvu v Budapesti ktera to pro ne vybirala na padelanou madarskou obcanku.
před 3895 dny 20:12
To je BOMBA!!!
Tak Eda Pindoch priznal, ze on ani Pavel Chlum nikdy na ropne plosine nepracovali jak o tom vypisovali lzi na jejich ( jiz zrusenych ) strankach. Vypada to, ze je policie uz zmackla! A to je pouze vrchol ledovce! Pindochovo priznani, ktere vlozil 21.05.2011 13:59:47 najdete tady:

http://www.hedvabnastezka.cz/diskuse/prace-v-zahranici/ropne-plosiny-podvod
martin odpověděl
dobry den, nejsem Pindoch ani Chlum, ale musím sem napsat , že mi toto pánové nebo pán a je mi jedno jak se jmenuje, zachránili peníze. málem jsem je poslal, tak asi jako většina Vás co tady řvete, nějaké agentuře, ale předem jsem napsal na jejich email a ani mně před ní a mnoha dalšími varovali, že jde o podvod a že nemám nikomu dopředu nikdy nic posílat, takže kdyby to byli podvodníci, tak by si asi ode me ty peníze vzali , ne? na tech jejich stránkách i divku, bylo mnohem více informací, než na těhle a na všech ostatních. takže raději pište kde a jak se dá práce najít a ne pořád někoho pranýřovat.
Jan Turek odpověděl
A o tom to je Martine. Ti 2 zkurvenci zacali varovat lidi pred posilanim penez protoze ti vetsi podvodnici ojebali mensi podvodniky ( Pindocha a Chluma ). Pindoch s Chlumen nahaneli lidi podvodnikum, kteri jim davali tucne provize z kazde oskubane obeti. Nakonec, ale prestali Pindocha a Chluma vyplacet a ti aby se jim pomstili ( A HLAVNE ZACHRANILI SVOJI KUZI ) zacali na ne upozornovat a nabadat lidi aby se jim lidi vyhybali. Tak bud Martine rad, ze ti jako jednomu z mala usetril Pindoch a Chlum penize. Vsak oni si to vynahradili na desitkach a mozna stovkach dalsich obeti. Tezko se daji vystopovat a dokazat penize, ktere jim lidi poslali na Western Union. Meli nejakou kurvu v Budapesti ktera to pro ne vybirala na padelanou madarskou obcanku.
před 3895 dny 20:03
To je BOMBA!!!
Tak Eda Pindoch priznal, ze on ani Pavel Chlum nikdy na ropne plosine nepracovali jak o tom vypisovali lzi na jejich ( jiz zrusenych ) strankach. Vypada to, ze je policie uz zmackla! A to je pouze vrchol ledovce! Pindochovo priznani, ktere vlozil 21.05.2011 13:59:47 najdete tady:

http://www.hedvabnastezka.cz/diskuse/prace-v-zahranici/ropne-plosiny-podvod
martin odpověděl
dobry den, nejsem Pindoch ani Chlum, ale musím sem napsat , že mi toto pánové nebo pán a je mi jedno jak se jmenuje, zachránili peníze. málem jsem je poslal, tak asi jako většina Vás co tady řvete, nějaké agentuře, ale předem jsem napsal na jejich email a ani mně před ní a mnoha dalšími varovali, že jde o podvod a že nemám nikomu dopředu nikdy nic posílat, takže kdyby to byli podvodníci, tak by si asi ode me ty peníze vzali , ne? na tech jejich stránkách i divku, bylo mnohem více informací, než na těhle a na všech ostatních. takže raději pište kde a jak se dá práce najít a ne pořád někoho pranýřovat.
Jan Turek odpověděl
A o tom to je Martine. Ti 2 zkurvenci zacali varovat lidi pred posilanim penez protoze ti vetsi podvodnici ojebali mensi podvodniky ( Pindocha a Chluma ). Pindoch s Chlumen nahaneli lidi podvodnikum, kteri jim davali tucne provize z kazde oskubane obeti. Nakonec, ale prestali Pindocha a Chluma vyplacet a ti aby se jim pomstili ( A HLAVNE ZACHRANILI SVOJI KUZI ) zacali na ne upozornovat a nabadat lidi aby se jim lidi vyhybali. Tak bud Martine rad, ze ti jako jednomu z mala usetril Pindoch a Chlum penize. Vsak oni si to vynahradili na desitkach a mozna stovkach dalsich obeti. Tezko se daji vystopovat a dokazat penize, ktere jim lidi poslali na Western Union. Meli nejakou kurvu v Budapesti ktera to pro ne vybirala na padelanou madarskou obcanku.
před 3896 dny 17:52
To je BOMBA!!!
Tak Eda Pindoch priznal, ze on ani Pavel Chlum nikdy na ropne plosine nepracovali jak o tom vypisovali lzi na jejich ( jiz zrusenych ) strankach. Vypada to, ze je policie uz zmackla! A to je pouze vrchol ledovce! Pindochovo priznani, ktere vlozil 21.05.2011 13:59:47 najdete tady:

http://www.hedvabnastezka.cz/diskuse/prace-v-zahranici/ropne-plosiny-podvod
před 3898 dny 14:02
Eda Pindoch a Pavel Chlum PODVOD
Policejni vysetrovani je v plnem proudu a je stale cas podat trestni oznameni. Mame velkou sanci na navraceni nasich penez. Eda Pindoch a Pavel Chlum se z toho nedostanou protoze podvedenych jsou desitky a stale se hlasi dalsi. Jejich webove stranky jiz nefunguji delsi dobu. Tady v Norsku (Stavanger) jsou oba podvodnici znamy i mistni policii, ktera by je taky rada vyzpovidala.
eda pindoch odpověděl
Dobry den, je mi to lito, že to takhle dopadlo, ale už je to tak. Mým cílem bylo vytvořit stránky na kterých by jste si mezi sebou předávali informace o práci na ropné plošině, postřehy a kontakty. Dále pro vážné zájemce jsem rozesílal informační dvd, na kterém byli videa, návody, formulářě které jsou potřeba vyplnit když máte o danou práci zájem a případné kontakty na společnosti, které přijímají pracovníky na ropné plošina, nebo do přístavů. V žádném případě jsem nikoho nevzal ani korunu za zprostředkování práce a nikam nikoho nesměroval na podvodnou agenturu, která pak někoho obrala. Naopak jsem již od samého začátku před těmito podvodníky VAROVAL!!!! Jednalo se hlavně o Atwell Natural Resources a Enro Globe . Bohužel, čím více jsem před těmito i jinými podvody(např. volání na předražené čísla) varoval, tím více se objevovalo podvedených, které na mně stále někdo někdo směroval, jak už placenýma inzerátama, kde se uvádělo, že jsem hlavním zástupcem těchto společností v ČR ( TAKOVÁ BLBOST!!) a že zprostředkovávám práci!!! Pravý podvodníci. kteří Vás okradli o peníze, jsou právě tito pánové, kteří podávají takovéhle inzeráty, aby od sebe přesměrovali své podvody na mně! PROTO JSEM TAKÉ ZRU IL SVÉ STRÁNKY, které už fungovaly pouze jako informační a proto jsem také zrušil email, na který mně začali chodit výhružné emaily, typu že mám vrátit 800 Euro, 20 tisíc a jiné za zprostředkování práce! Jinak že mi zničí rodinu, zapálí barák a podobně! Nikdy jsem si od nikoho nevzal ani korunu a ze zmíněnýma nemám nic společného!! Proto jsem také zrušil i email, protože jsem už neměl ani náladu, ani nervy a ani čas, každému vysvětlovat, že nejsem ten, komu dali peníze za zprostředkování práce!!! jediné co jsem dělal, bylo informování o práci na ropné plošině, případně zasílání dvd. Za informace, které byli na něm jsem také zaplatil, takže z mé strany se o žádný podvod, nebo trestnou činnost nejednalo. Pokud někomu dvd nepřišlo a napsal mi, poslal jsem mu ho znovu, nebo vrátil peníze!!! Bohužel, po zrušení emailu, jsem již ztratil kontakt, takže nevím, jestli někomu dvd nepřišlo. Proto pokud někdo takový je, at mi sem napíše svůj email, anebo napíše na email, který jsem dnes založil : informacnidvd@centrum.cz a já mu ho zašlu. nebude už bohužel aktualní, protože po předchozích negativních zkušenostech, jsem s tím definitivně skončil a 100% ani nezačnu. Těch pár korun a hromada času nad webovýma stránkama mi opravdu za to nestálo. Nenechám si na sebe kydat hnůj OD PRAVÝCH PODVODNÍKŮ, kteří na neštěstí druhých vydělali statisíce a ted to hází na mně! To je asi tak všechno, co jsem chtěl napsat. Ps a nejmenuji se eda pindoch, je to pouze moje prezdívka, své pravé jméno jsem nezveřejnil, právě kvůli takovým, kteří mně napadají. To je asi taky jediný podvůdek kterého jsem se dopustil. Jinak nevím, proč po mně pátrá policie ve Stavangeru?? Nikdy jsem tam nebyl a ani se tam nepohyboval?? Že by opět práce PRAVÝCH PODVODNÍKŮ?? Na jiných stránkách ve kterých jsou ohledně mé osoby taky články(velice podobné s těmito) je také napsáno, že vlastním značný majetek apod... Jak to může ten, kdo to píše vědět? Takže majetek nemám, žiji v pronájmu a obracím v ruce každou korunu! proto jsem si chtěl tím, že budu provozovat webové stránky, něco přivydělat za poskytování informací, tak jak to dělají všichni. Bohužel jsem si neuvědomil, že se toho můžou chytit praví podvodníci, kteří na Vás vydělali statisíce! Aby to na mně začali házet. Což je asi tipická česká vlastnost. Takže to je už asi opravdu vše. je milí to, že jste někomu naletěli, ale já s tím nemám nic společného. Ale to už snad policie zjistí sama.
jirka odpověděl
Vidim, ze mate hodne casu psat a pokouset se o Vasi zachranu. Tak Eda Pindoch neni Vase prave jmeno! Vas komplic Pavel Chlum alespon vystupoval pod pravym jmenem. Jak jste kdysi psali na Vasich strankach tak jste dlouhou dobu "pracovali" na ropnych plosinach, vydelali jste balik a to Vam umoznilo uspesne podnikani. Najednou zadny majetek nemate, zijete v podnajmu, obracite kazdou korunu ( jak dojemne ). Proc jste na Vasich strankach ( kdyz jeste fungovali ) mel mapu Norska a hlavne oblast Stavangeru kde jste psal, ze tam se vetsinou zdrzujete a budete zdrzovat prave tam? A najednou jste tam nikdy NEBYL!?! Vas domek z karet se zacina pomalu bourat. Proc jste jiz od zacatku nevystupoval pod pravym jmenem? V te dobe Vas prece nikdo nenapadal. Ceho jste se bal? A tak by se dalo dlouho pokracovat. Pro me nejste Pindoch, ale PADOUCH a doufam, ze to bude nepodmineny trest nebo Vam, alespon nekdo zlame hnaty. Budte si jisty, ze Vase osobni udaje, aktualizace a prubeh Vaseho pripadu budou prubezne publikovanu na internetu, aby byla verejnost chranena pred Vasi nekalou cinnosti. Jste podvodnik a tim i zustanete.
eda odpověděl
Nebudu se stale obhajovat, ani Vám brát názor. Ze začátku jsem stránky vytvořil, abych si vydělal nějakou kačku za poskytování informací, které jsem si tké zakoupil. A aby stránky trochu vypadali, tak si musíte i něco přidat, přikrášlit. Já jen využil zážitků někoho jiného a napsal že jsem to zažil já.V tomhle jsem zalhal a proto také neuvedl pravé jméno. Tak je to i s Chlumem. Po čase, když jsem se této tématice čím dál více věnoval a začali mi psát i lidé své zážitky z plošin, či o tom jak byli podvedeni, tím že zasílali značné částky agenturám za sprostředkování, jsem se začal o problematiku ropných plošin více zajímat, začalo mě to i bavit. Poskytoval jsem informace, které jsem se dozvěděl od jiných, varoval několikrát před podvodnáma agenturama. Psal jsem o všem pravdivě a nikdy si od nikoho nevzal peníze za zprostředkování a nikoho k těmto agenturám neposílal. S pánama co takhle podváděli já nemám nic společného. To je vše.
Práce na ropné plošině | ropný průmysl | zaměstnání | práce v zahraničí | ropná společnost | ropná plošinaa
dnes v 11:57
Práce na ropné plošině | oil rig jobs | práce v zahraničí | oil industry jobs | ropné plošiny | ropný průmysl | zaměstnání

Nový příspěvek
Jméno (povinné)
Nadpis zprávy (nepovinný)
Antispam (vyžadováno) Napiš číslici šest!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16