Práce na ropné plošině | informace o práci na ropné plošině, život na plošině
práce a život na ropné plošině

Práce na ropné plošině | ropné plošiny

Každá ropná plošina je energeticky plně soběstačná. Není tedy závislá na dodávkách energie z pobřeží, což je vzhledem k jejich vzdálenosti od pobřeží nejdůležitější. Každá ropná plošina tedy má svůj generátor elektrické energie, který je obvykle poháněn jak jinak než zemním plynem, vytěženým z vrtu. Podle velikosti ropné plošiny, pak naleznete odsolovače vody, případně nádrže na dešťovou vodu, která je poté chemicky upravována.

Práce na ropné plošině | oil rig jobs | práce v zahraničí | oil industry jobs | ropné plošiny | ropný průmysl | zaměstnání

Kromě zařízení, která umožňují život pracovníků, na ropné plošině se nacházejí veškerá zařízení, která jsou potřebná pro zpracování a transport vytěžené ropy a zemního plynu. Vytěžená ropa musí na ropné plošině projít několika procesy, než je připravená k transportu.

Podle vzdálenosti od pobřeží se vytěžená ropa přepravuje potrubím, nebo ropným tankerem. Všechna zařízení na ropné plošině jsou navržena tak, aby nedošlo k ekologické katastrofě, ropa, která by se z vrtu dostala do okolního oceánu, by znamenala smrt pro tísíce mořských živočichů, ryb a ptáků. Ropné skvrny unikajících z poškozených ropných plošin se mohou dostat až do vzdálenosti několika set kilometrů

Každá ropná plošina má své zásobování. Zásobování ropné plošiny zajišťují lodě těžební společnosti. Základní přeprava pracovníků na ropnou plošinu zpravidla probíhá vrtulníkem, kde se přepravuje i některé potřebné vybavení.

Práce na ropné plošině | nejoblíbenější stránky

Pracovní agentury

54448
54448

Seznam agentur, které se zabývají zprostředkováním práce na ropných plošinách a v ropném průmyslu. Většina z těchto agentur sídlí ve Velké Británii a ve Skotsku. O práci je někdy možné žádat přímo u ropné či vrtné společnosti, jindy pouze prostřednictvím ...

štítky : práce na ropné plošině, agentura, práce v zahraničí

Získání práce pro ropnou společnost je velice nesnadným úkolem. Zejména proto, že jsme pro těžní společnosti pořád ze zemí východního bloku, nejspíše v nás nemají velkou důvěru. Nicméně šance nejsou ztracené, a dnes je situace úplně jiná než byla před několika ...

štítky : ropné plošiny ,práce na ropné plošině, práce, zaměstnání, práce v zahraničí

Ropné plošiny potřebují ke svému správnému fungování a zajištění potřebné těžby několik desítek zaměstnanců. Existují ropné plošiny, kde je zaměstnáno jen několik desítek pracovníků, existují však mamutí kolosy, kde pracuje 300 lidí. Umíte si představit, že ...

štítky : ropné plošiny, pracovníci, zaměstnanci, práce na ropné plošině, práce v zahraničí