Práce na ropné plošině | informace o práci na ropné plošině, život na plošině
práce a život na ropné plošině

Offshore installations

Jedná se o jakoby malá průmyslová městečka na moři. Tvoří je vrtná plošina, součástí jsou také skladiště vybavená materiálem potřebným k dosažení podmořských zásob ropy a zajištění plynulé produkce. Ubytovny personálu a často i další plošina sloužící jako ubytovna a speciální lodě. Nejdůležitějšími činnostmi jsou těžba, příprava vody nebo plynu pro zavedení do podzemních zásobáren ropy k zajištění správného tlaku, zpracování ropy a plynu před transportem na pevninu a čištění znečištěné vody vzniklé při těžbě pro vypouštění do moře.

Práce na ropné plošině | oil rig jobs | práce v zahraničí | oil industry jobs | ropné plošiny | ropný průmysl | zaměstnání

Offshore installations

Oblíbené obrázky práce na moři zobrazují většinou zašpiněnou palubu vrtné plošiny, kde probíhá proces dobývání se k zásobám ropy. Toto je ale pouze začátek celé těžby. Horní konec vrtné díry se větví v propletenou soustavu trubek, měřáků a uzávěrů, která bývá nazývána „vánoční strom“. V tomto místě je surová ropa horká, plná bublinek, má vysoký tlak a obsahuje plyn, vodu a písek. Po separaci jednotlivých složek je ropa měřena a pumpována do ropovodu nebo je skladována, dokud není tankerem dopravena na břeh. Plyn oddělený od ropy může být použit jako palivo pro generátory elektrického proudu, je posílán plynovodem na břeh, tlakován do podmořských zásobáren ropy a část, kterou nelze využít je spálena plamenem na ropných věžích (v dnešní době spíš plamínek). Produkční a vrtné systémy podléhají přísnému monitorování, protože ropa a plyn patří k vysoce rizikovým látkám. Ropná námořní základna je v podstatě malé průmyslové námořní městečko, které tvoří ropná plošina, pomocná plošina a různé jiné objekty. Montážní plošiny fungují většinou v úzké návaznosti na těžební průmysl a provádí se zde různé montáže.

Práce na ropné plošině | nejoblíbenější stránky

Pracovní agentury

55035
55035

Seznam agentur, které se zabývají zprostředkováním práce na ropných plošinách a v ropném průmyslu. Většina z těchto agentur sídlí ve Velké Británii a ve Skotsku. O práci je někdy možné žádat přímo u ropné či vrtné společnosti, jindy pouze prostřednictvím ...

štítky : práce na ropné plošině, agentura, práce v zahraničí

Získání práce pro ropnou společnost je velice nesnadným úkolem. Zejména proto, že jsme pro těžní společnosti pořád ze zemí východního bloku, nejspíše v nás nemají velkou důvěru. Nicméně šance nejsou ztracené, a dnes je situace úplně jiná než byla před několika ...

štítky : ropné plošiny ,práce na ropné plošině, práce, zaměstnání, práce v zahraničí

Ropné plošiny potřebují ke svému správnému fungování a zajištění potřebné těžby několik desítek zaměstnanců. Existují ropné plošiny, kde je zaměstnáno jen několik desítek pracovníků, existují však mamutí kolosy, kde pracuje 300 lidí. Umíte si představit, že ...

štítky : ropné plošiny, pracovníci, zaměstnanci, práce na ropné plošině, práce v zahraničí