Práce na ropné plošině | informace o práci na ropné plošině, život na plošině
práce a život na ropné plošině

Práce na ropné plošině | ropa

Co je to vlastně ropa? V této kapitole se dozvíte, co je vlastně ropa, jak vznikla jaké je její složení a jak se dostává ze země. Tato kapitole bude stručným úvodem, který by měl znát každý, kdo se uchází o práci na ropné plošině.

Původ a vznik ropy

Ropa je žlutá až tmavě hnědá hořlavá kapalina, která je směsí několika organických uhlovodíků, zejména alkanů. Původ a vznik ropy není úplně jednoznačný, jako například v případě černého uhlí. Vědci se však nejvíce přiklánějí k teorii, že ropa (anglicky Crude Oil) vznikla z živočišného materiálu, rozkladem za zvýšené teploty a zemského tlaku. Proto dnes ropu najdeme především v oblastech kontinentálních zlomů, neboli šelfů. Proto aby ropa vznikla, se musí sejít několik přírodních podmínek najednou. Především to je tedy nepropustnost podloží. Díky tomu, že ropa už se nemůže dál přemisťovat, vznikají takzvané kapsy, sestávající většinou ze třech vrstev. V horní vrstvě najdeme zemní plyn, pod ním ropu, a úplně naspodu je voda, poloha vrstev je dána jejich hmotností.

Práce na ropné plošině | oil rig jobs | práce v zahraničí | oil industry jobs | ropné plošiny | ropný průmysl | zaměstnání

Využití a zpracování ropy

Ropa je základním palivem pro dopravu a surovinou k výrobě plastů. Některé rozvojové země používají ropné deriváty i pro výrobu elektrické energie.

Před samotným zpracováním je ropa po transportu do rafinérie odsolována praním upravenou vodou a oddělením solanky v elektrostatickém odlučovači za zvýšené teploty i tlaku. Základem zpracování ropy je proces kontinuální rektifikace (často uváděná frakční destilace není pro zpracování ropy dostatečně efektivní), při níž jsou v kolonách odděleny při atmosférickém tlaku jednotlivé skupiny uhlovodíků podle jejich bodů varu.

Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Propan a butan jsou součástí automobilového paliva LPG. Petroléter se používá jako rozpouštědlo, např. při chemickém čištění oděvů. Další frakce jsou benzín , petrolej, ze kterého se vyrábí letecké palivo pro trysková letadla, a plynový olej, ze kterého se získává nafta a lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové destilaci za sníženého tlaku, čímž se oddělují těžké topné oleje od asfaltu. Uhlovodíky s dlouhými řetězci mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje.

Práce na ropné plošině | nejoblíbenější stránky

Pracovní agentury

55129
55129

Seznam agentur, které se zabývají zprostředkováním práce na ropných plošinách a v ropném průmyslu. Většina z těchto agentur sídlí ve Velké Británii a ve Skotsku. O práci je někdy možné žádat přímo u ropné či vrtné společnosti, jindy pouze prostřednictvím ...

štítky : práce na ropné plošině, agentura, práce v zahraničí

Získání práce pro ropnou společnost je velice nesnadným úkolem. Zejména proto, že jsme pro těžní společnosti pořád ze zemí východního bloku, nejspíše v nás nemají velkou důvěru. Nicméně šance nejsou ztracené, a dnes je situace úplně jiná než byla před několika ...

štítky : ropné plošiny ,práce na ropné plošině, práce, zaměstnání, práce v zahraničí

Ropné plošiny potřebují ke svému správnému fungování a zajištění potřebné těžby několik desítek zaměstnanců. Existují ropné plošiny, kde je zaměstnáno jen několik desítek pracovníků, existují však mamutí kolosy, kde pracuje 300 lidí. Umíte si představit, že ...

štítky : ropné plošiny, pracovníci, zaměstnanci, práce na ropné plošině, práce v zahraničí